Help Lions club Kempenland (om Turkije te ) Helpen !

                                         Afbeelding met buiten, grond, ruïne

Automatisch gegenereerde beschrijving 

Lions Kempenland lid Bektas Zorlu spreekt de Turkse taal en kent de cultuur. Natuurlijk wil hij zich wil inzetten voor hulp aan de regio Hatay. Direct van mens tot mens!

Lions club Kempenland heeft daarom contact gezocht met de Lions club in de regio Hatay, Lions club Korfez  ( https://www.e-clubhouse.org/sites/istanbulkk/ ) .

Wat gebeurt er al?

 Voor en in Turkije wordt, volgens de presidente van LC Korfez, Serap Yildiz, al het mogelijke gedaan om de slachtoffers te helpen door geld in te zamelen en hulp in natura te bieden. Er zijn nog veel hulpverleners ter plaatse aanwezig.

Giro 555 heeft een landelijke actie georganiseerd om via Hulporganisaties ondersteuning te bieden. Ook de Lions organisatie zamelt internationaal geld in, ook in Nederland. Het in Nederland ingezamelde geld (tot nu toe € 55.000) wordt overgemaakt naar het LCIF-fonds in de VS, dat op haar beurt het geld beschikbaar stelt in Turkije. De eerste storting van LCIF betrof € 200.000. 

De grootste zorg betreft volgens LC Korfez de periode nadat de hulpverleners vertrokken zijn en de aandacht van de pers en de wereld voor de slachtoffers afneemt. Het vertrouwen in de eigen hulporganisaties van de Turkse overheid is in de regio niet groot.

 

Waaraan is behoefte op de iets langere termijn?

Naast reguliere hulpgoederen is er vooral behoefte aan een vorm van betere huisvesting. LC Korfez heeft daarom besloten zo snel mogelijk containerhuisjes te plaatsen in Hatay. Deze kosten ingericht ca. € 3.750 ex BTW.

Waarom een kleinschalige districtsactie?

Wij denken dat hulp van Mens tot Mens Lions aan spreekt. Lions zorgen voor mensen in nood in onze samenleving. Lions club Kempenland draagt zorg dat de opbrengst van de actie door LC Korfez volledig besteed zal worden aan bewoners in de regio Hatay. Bij voorkeur aan containerwoningen, waarnaar de vraag helaas vooralsnog eindeloos zal zijn. Hierover zal inzichtelijk verantwoording worden afgelegd.

Lions club Kempenland doet zelf een eerste donatie van € 5.000.

Wat wordt er gevraagd?

Willen jullie, onze collega Lions clubs, samen met ons de schouders onder deze actie zetten?  Het gebruik van de lokale Lions contacten leidt tot lokale en zichtbare hulp. Van Mens tot Mens!

Doneer dan individueel en/of als club op onze (ANBI) LCK Goede Doelen rekening.

Stichting Fonds voor Sociale en charitatieve activiteiten van de Lions: NL 95 ABNA 0527 5800 07

Wie zijn de Contactpersonen bij LCK?

Voor coördinatie van de hulpactie: Bektas Zorlu (bektaszorlu@hotmail.com, 06.46862977)

Voorzitter sociaal fonds: Domien Korndörffer (dfm.korndorffer@gmail.com, 06.46745154)

President: Ton van Hoppe (a.vanhoppe1@upcmail.nl, 06.53280880)