Lionsclub Kempenland is opgericht in 1967 en bestaat dan ook meer dan 50 jaar

 Het internationale motto van alle Lionsactiviteiten is 'we serve'. Met deze gedachte proberen Lions oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. Wereldwijd gaat het hierbij om bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, ondersteuning van scholen, ziekenhuizen e.d.  Nederlandse Lions richten zich meer op het creëren van mogelijkheden voor kansarme kinderen, het organiseren en begeleiden van vakanties voor zieken en gehandicapten, financiële ondersteuning van goede doelen.


Steeds meer plaatselijke organisaties doen tegenwoordig een beroep op de Lionsclub in hun omgeving voor immateriële en materiële hulp. Naast persoonlijke inzet organiseren Lions de meest uiteenlopende activiteiten om fondsen te werven.

Trimelage

Wij hebben inmiddels al meer dan  20 jaar een jumelage met twee buitenlandse Lionsclubs: LC Duisburg Mercator (Duitsland) en LC Kasteel van Gaasbeek (België). Wij spreken dan ook zelf van een trimelage. De drie clubs organiseren jaarlijks bij toerbeurt een trimelagebijeenkomst op een zondag in september.

Hieronder een foto van de jubileumtrimelage die op zondag 29 september 2013 plaatsvond rond het drielandenpunt, met activiteiten in de drie deelnemende landen.